Публикации

„Легендата“ от Стефани Гарбър

„Vicious“ от В. Е. Шуаб

„Един от нас лъже“ от Карън Макменъс

„Призрачната гора“ от Мат Хейг

Книжен отчет за първата половина от 2019 година

„Възпламени ме“ от Тахере Мафи

„Уилям Уентън и крадецът на луридий“ от Боби Перс