Публикации

Престол и щурм от Лий Бардуго

Сянка и кост от Лий Бардуго

Top 5 Wednesday (4)

Top 5 Wednesday (3)

Six of Crows от Лий Бардуго

Top 5 Wednesday (2)

Top 5 Wednesday (1)

Од и ледените великани от Нийл Геймън

Книжна равносметка и планове за 2018 година